Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie - naucz,

Jeśli nie wie - wytłumacz,

Jeśli nie może - pomóż.”

Janusz Korczak

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w naszym przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych w celu zwiększania efektywności przyswajanych przez dzieci umiejętności i wiadomości. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest także stwarzanie takich warunków, aby dzieci aktywnie i w pełni uczestniczyły w życiu placówki. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowawcy grup oraz specjaliści- psycholog, pedagodzy specjalni i logopeda.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

  • Zajęć rozwijających uzdolnienia.
  • Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
  • Zajęć edukacyjno-terapeutycznych (wczesne wspomaganie rozwoju)
  • Zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • Porad i konsultacji.

 

Nauczyciele na podstawie obserwacji pedagogicznych identyfikują trudności i/lub predyspozycje danego dziecka. Podczas bieżącej pracy w grupie nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości dziecka. Stopniowo podnosi poziom trudności proponowanych zadań, dzięki czemu wpływa na poprawę umiejętności w tym zakresie. Nauczyciele przekazują również rodzicom swoje obserwacje i zachęcają do kontynuowania pracy w domu. Informacje na temat trudności i/lub uzdolnień dziecka nauczyciel przekazuje rodzicowi niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Efektywność udzielanej pomocy zależy nie tylko od nauczyciela, ale w dużej mierze od zaangażowania rodziców.      

Zdarzają się sytuacje, gdy pomoc pedagogów pracujących w przedszkolu jest niewystarczająca. Wówczas prosimy rodziców o wizytę w poradni psychologiczno - pedagogicznej. Dzięki takiej konsultacji rodzice otrzymują pełniejszą wiedzę o dziecku. Możemy wówczas lepiej pomagać. Dla niektórych dzieci konieczne jest uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne do poradni np. terapia integracji sensorycznej, terapia ręki i inne.

Gdy dziecko zostaje objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną rodzice otrzymują od dyrektora przedszkola pisemną informację o zaplanowanych dla dziecka formach pomocy.

Logopeda przeprowadza wstępnie przesiewowe badania mowy i kwalifikuje dzieci wymagające wsparcia w zakresie rozwoju mowy. Zajęcia logopedyczne są prowadzone w przedszkolu w określonych dniach tygodnia ( wtorek, czwartek). Każde dziecko objęte terapią logopedyczną ma ustalony stały dzień i godzinę ćwiczeń. Większość dzieci ma również zeszyty na zajęcia logopedyczne, w których są notowane wskazówki dla rodziców wraz z materiałem do ćwiczeń w domu.