Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta programowa

 

"Rozwój - Wychowanie - Edukacja" - A. Stelmach - Tkacz, K. Mucha; Wydawnictwo Nowa Era

"Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” - M. Chludzińska, A. Kacprzak-Kołakowska, A. Kucharczyk, D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek; Wydawnictwo Nowa Era

Program Wychowania Przedszkolnego - W. Żaba - Żabińska, W. Majewska, R. Paździo; Wydawnictwo MAC

"Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" - J. Wasilewska; Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

"Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim” - D. Sikora-Banasik, E. Wilkos; Wydawnictwo Nowa Era

"English Play Box” - D. Sikora- Banasik, E. Wilkos; Wydawnictwo Nowa Era                     

"Tak dla Jezusa” - program do nauki religii dla dzieci sześcioletnich                                                               

"Jestem grzeczny, jestem bezpieczny" - program własny Ewy Domagalskiej                                

"Mały artysta” - program własny Ewy Domagalskiej i Anny Przybyłowskiej                                                                   

"Strażnicy przyrody” - program własny Gabrieli Nowak                                           

Program koła teatralnego - program własny Małgorzaty Terki

"Moje literki”- opracowany w oparciu  o program "Odimienna nauka czytania” dr Ireny Majchrzak

"Praca z dzieckiem zdolnym”- program własny Rady Pedagogicznej                                                 

Wymienione wyżej programy spełniają następujące warunki:

- stanowią opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

- zawierają szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

- ich treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

- zawierają sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich będzie realizowany,

- zawierają opis złożonych osiągnięć uczniów,

- zawierają propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów,

- są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.