KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Oferta programowa

1) "Zbieram, poszukuję, badam" - D. Dziamska, M. Buchnat; Wyd. Nowa Era

2)  "Program wychowania przedszkolnego" W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo, Wydawnictwo MAC Edukacja

3) "Zabawy z porami roku” - Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska - Baraniuk ; Wyd. Podręcznikarnia

4) "Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim"- D. Sikora-Banasik, E. Wilkos; Wydawnictwo Nowa Era

5) "English Play Box”- D. Sikora-Banasik, E. Wilkos; Wydawnictwo Nowa Era

6) "Jestem grzeczny, jestem bezpieczny”- program własny Ewy Domagalskiej

7) "Mały artysta”- program własny Ewy Domagalskiej

8) "Strażnicy przyrody”- kontynuacja programu własnego Gabrieli Nowak

9) Program koła teatralnego - program własny Małgorzaty Terki

10) "Trzymam się prosto”- program własny Małgorzaty Terki

11) "Moje literki”- opracowany w oparciu o program "Odimienna nauka czytania” dr Ireny Majchrzak

12) "Praca z dzieckiem zdolnym”- program własny Rady Pedagogicznej

13) "Tak dla Jezusa”- program do nauki religii dla dzieci sześcioletnich

14) "Czyste powietrze wokół nas”- program profilaktyczny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Wymienione wyżej programy spełniają następujące warunki:

- stanowią opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

- zawierają szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

- ich treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

- zawierają sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich będzie realizowany,

- zawierają opis złożonych osiągnięć uczniów,

- zawierają propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów,

- są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.