KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozkład dnia

6:00 – 7:45
Schodzenie się dzieci do przedszkola – zachęcanie do stosowania form grzecznościowych na powitanie. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna
o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym.

7:45 – 8:30
Poranne zabawy ruchowe oraz integrujące grupę. Przygotowanie do śniadania – porządkowanie zabawek w sali, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
ŚNIADANIE – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

8:30 – 9:00
Zabawy kołowe integrujące dzieci. Nauka i utrwalanie wierszy i piosenek. Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność artykulatorów. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

9:00 – 10:00
Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji  podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego – z całą grupą i w małych zespołach: poznawcze, umuzykalniające, plastyczne, profilaktyka logopedyczna. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10.00  – 11.15
Przygotowanie do drugiego śniadania (owoce) – czynności porządkowe, czynności higieniczne
i samoobsługowe w łazience.Różnorodne zabawy w sali. Przygotowanie do wyjścia do ogrodu przedszkolnego ( nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie umiejętności). Zabawy dowolne w ogrodzie inspirowane potrzebami dzieci, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze w najbliższym otoczeniu przedszkola. 

11.15 – 12:00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
OBIAD – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( łyżką i widelcem). Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:00 – 13:30
Zabiegi higieniczne w łazience. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zakładania piżamy i układania ubrań na krześle(grupy młodsze). Odpoczynek po obiedzie: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek lub fragmentów książek czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD na podstawie literatury dziecięcej(grupy starsze). Relaksacja.

13:30 – 14:00
Przygotowanie do podwieczorku. Rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania się (grupy młodsze). Czynności higieniczne w łazience.
PODWIECZOREK – samodzielne i kulturalne spożywanie posiłku.

14:00 – 15:00
Zabawy ruchowe organizacyjno- porządkowe, integrujące grupę. Rozmowy w kręgu, inspirowane potrzebami dzieci. Zabawy umuzykalniające. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.
Układanie prac do teczek. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub sali.

15:00 – 17:00
Zabawy i ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Praca w małych grupach rozwijająca talenty dzieci, zajęcia korygująco – stymulujące. Zabawy dowolne rozwijające umiejętność organizowania i podejmowania działalności zabawowej.
Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym (lub w sali). Rozchodzenie się do domów.