KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Historia

Przedszkole zostało wybudowane przez Zakłady Przemysłowe "Komuna Paryska" i oddane do użytku 1 września 1953 roku wraz z pełnym umeblowaniem. Kierownictwo placówki powierzono Pani Irenie Zych. Lokal przedszkola - to cztery sale zajęć, hol z szatnią i umywalnią. Uruchomiono trzy oddziały; jedną z sal przeznaczono na salę zabaw. Wiosną 1954 roku teren wokół przedszkola został wyrównany, posiano trawę i posadzono kwiaty. W kolejnych latach posadzono krzewy ozdobne i drzewa. Przez pierwsze lata warunki materialne placówki były zadowalające, gdyż władze Zakładów Przemysłowych ''Komuna Paryska" dbało, aby przedszkole wyglądało ładnie, by nie brakowało funduszy na zakup sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych. Od 1961 roku przedszkole zaczęło borykać się z trudnościami materialnymi. W październiku 1964 roku został utworzony czwarty oddział; niestety brakowało środków na jego wyposażenie. Mimo kłopotów finansowych nauczycielki przystąpiły do konkursu na najlepiej wykonane pomoce do zajęć dydaktycznych, w którym zdobyły II miejsce, a w nagrodę placówka wzbogaciła się o aparat radiowy "Światowid".

Od kwietnia 1992 roku do chwili obecnej przedszkolem kieruje mgr Katarzyna Chybalska. Kieruje nim z powodzeniem, racjonalnie unowocześniając budynek wewnątrz,   a  także na placu przedszkolnym. Dziś budynek przedszkolny jest odnowiony, w holu mamy nowe szafki na buty i ubrania dla dzieci oraz nową podłogę. Większość  sal dla poszczególnych grup wygląda naprawdę pięknie z nowoczesnymi kolorowymi mebelkami i kącikami zainteresowań.

Codziennie dopisujemy nowe karty historii naszego przedszkola. Chcemy je zapisywać jak najlepiej i najpełniej. Stawiamy na jakość i profesjonalizm, których celem jest wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole. Stwarzamy dzieciom optymalne warunki do rozwijania ich zdolności i zainteresowań. Wszystko to odbywa się w atmosferze przyjaznej, bezpiecznej i twórczej gdzie ważne są sprawy najmłodszych, troska o radość i uśmiech dziecka. Dużą rangę i znaczenia ma dla nas współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym, a także wzajemne koleżeńskie zrozumienie i zaufanie. Dumą naszego przedszkola jest pani Dyrektor, która swym uporem i determinacją w dążeniu do unowocześniania placówki buduje jej wzorowy wizerunek oraz pozytywnie motywuje personel do podejmowania nowych wyzwań. To dzięki niej przedszkole stało się placówką bardzo nowoczesną, z nowoczesnym wyposażeniem na miarę XXI wieku i na miarę możliwości. Jesteśmy dumni, że rozwój naszego przedszkola dokonuje się w sposób harmonijny. Naszym sukcesem jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna ,kreatywna, twórcza i niezwykle ciepła postawa nauczycielek tworzących warunki do radosnych przeżyć i działań dzieci. To dzięki ich zaangażowaniu i wytrwałości udało nam się przez te długie lata stworzyć własną tradycję -nadaliśmy przedszkolu imię, utworzyliśmy jego hymn, prowadzimy kronikę z której można wyczytać kawałek historii, mamy gazetkę przedszkolną . Organizujemy wiele przedsięwzięć w postaci wystaw, konkursów oraz uroczystości wynikających nie tylko z kalendarium życia przedszkola. We wszystkich tych inicjatywach osiągamy czołowe miejsca i uznanie w środowisku lokalnym. Cieszy nas to, że wychowankowie, których przez lata istnienia placówki przewinęło się bardzo wiele, przyprowadzają tu już własne dzieci. Dumą tego miejsca są też inni ludzie :personel obsługowy i pracownicy administracyjni, którzy oddali przedszkolu swoje serce i entuzjazm. Dzięki nim tworzymy klimat wzajemnej życzliwości i współpracy. Czasy się zmieniają staramy się cały czas podążać za zmianami zachodzącymi w naszym społeczeństwie tak, aby stawić czoła problemom współczesności. Jedno się nie zmieni , przedszkole nr 6 nie było    i nie będzie nigdy miejscem czy instytucją ale zawsze zwartą społecznością.

Zapraszamy, warto nas odwiedzać!