Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Przedszkole zostało wybudowane przez Zakłady Przemysłowe "Komuna Paryska" i oddane do użytku 1 września 1953 roku wraz z pełnym umeblowaniem. Kierownictwo placówki powierzono Pani Irenie Zych. Lokal przedszkola - to cztery sale zajęć, hol z szatnią i umywalnią. Uruchomiono trzy oddziały; jedną z sal przeznaczono na salę zabaw. Wiosną 1954 roku teren wokół przedszkola został wyrównany, posiano trawę i posadzono kwiaty. W kolejnych latach posadzono krzewy ozdobne i drzewa. Przez pierwsze lata warunki materialne placówki były zadowalające, gdyż władze Zakładów Przemysłowych ''Komuna Paryska" dbały, aby przedszkole wyglądało ładnie, by nie brakowało funduszy na zakup sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych. Od 1961 roku przedszkole zaczęło borykać się z trudnościami materialnymi. W październiku 1964 roku został utworzony czwarty oddział; niestety brakowało środków na jego wyposażenie. Mimo kłopotów finansowych nauczycielki przystąpiły do konkursu na najlepiej wykonane pomoce do zajęć dydaktycznych, w którym zdobyły II miejsce, a w nagrodę placówka wzbogaciła się o aparat radiowy "Światowid".

Od kwietnia 1992 roku do chwili obecnej przedszkolem kieruje mgr Katarzyna Chybalska. Kieruje nim z powodzeniem, racjonalnie unowocześniając budynek wewnątrz, a  także na placu przedszkolnym. Dziś budynek przedszkolny jest odnowiony, w holu mamy nowe szafki na buty i ubrania dla dzieci oraz nową podłogę. Większość sal dla poszczególnych grup wygląda naprawdę pięknie z nowoczesnymi kolorowymi mebelkami i kącikami zainteresowań.

Codziennie dopisujemy nowe karty historii naszego przedszkola. Chcemy je zapisywać jak najlepiej i najpełniej. Stawiamy na jakość i profesjonalizm, których celem jest wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole. Stwarzamy dzieciom optymalne warunki do rozwijania ich zdolności i zainteresowań. Wszystko to odbywa się w atmosferze przyjaznej, bezpiecznej i twórczej gdzie ważne są sprawy najmłodszych, troska o radość i uśmiech dziecka. Dużą rangę i znaczenia ma dla nas współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym, a także wzajemne koleżeńskie zrozumienie i zaufanie. Dumą naszego przedszkola jest pani Dyrektor, która swym uporem i determinacją w dążeniu do unowocześniania placówki buduje jej wzorowy wizerunek oraz pozytywnie motywuje personel do podejmowania nowych wyzwań. To dzięki niej przedszkole stało się placówką bardzo nowoczesną, z nowoczesnym wyposażeniem na miarę XXI wieku i na miarę możliwości. Jesteśmy dumni, że rozwój naszego przedszkola dokonuje się w sposób harmonijny. Naszym sukcesem jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, kreatywna, twórcza i niezwykle ciepła postawa nauczycielek tworzących warunki do radosnych przeżyć i działań dzieci. To dzięki ich zaangażowaniu i wytrwałości udało nam się przez te długie lata stworzyć własną tradycję - nadaliśmy przedszkolu imię, utworzyliśmy jego hymn, prowadzimy kronikę, z której można wyczytać kawałek historii, mamy gazetkę przedszkolną . Organizujemy wiele przedsięwzięć w postaci wystaw, konkursów oraz uroczystości wynikających nie tylko z kalendarium życia przedszkola. We wszystkich tych inicjatywach osiągamy czołowe miejsca i uznanie w środowisku lokalnym. Cieszy nas to, że wychowankowie, których przez lata istnienia placówki przewinęło się bardzo wiele, przyprowadzają tu już własne dzieci. Dumą tego miejsca są też inni ludzie: personel obsługowy i pracownicy administracyjni, którzy oddali przedszkolu swoje serce i entuzjazm. Dzięki nim tworzymy klimat wzajemnej życzliwości i współpracy. Czasy się zmieniają staramy się cały czas podążać za zmianami zachodzącymi w naszym społeczeństwie tak, aby stawić czoła problemom współczesności. Jedno się nie zmieni, przedszkole nr 6 nie było i nie będzie nigdy miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością.

Zapraszamy, warto nas odwiedzać!