KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Międzyprzedszkolny ekologiczny konkurs plastyczny

Logo WFOŚ i GW w Łodzi

Zapraszamy do udziału wMiędzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „EKO POJAZD”w ramach projektu ekologicznego realizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomskup.n. „Mały Strażnik Powietrza chroni je, bada i obserwuje” refundowanego przez WFOŚ i GW w Łodzi

ORGANIZATORZY:

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 6 w Radomsku

CELE KONKURSU:

 • wzrost świadomości ekologicznej i rozwój poczucia odpowiedzialności za środowisko życia, w tym czystość powietrza
 • dostrzeganie zagrożeń dotyczących czystości powietrza, wynikających z rozwoju cywilizacji oraz codziennej działalności człowieka,
 • zachęcanie do podejmowania proekologicznych działań na rzecz ochrony środowiska
 • rozwój umiejętności obserwacji otaczającego świata i jego artystycznej interpretacji
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kreatywności

REGULAMIN KONKURSU:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konstrukcyjno-plastycznej, dowolną techniką z użyciem różnorodnych materiałów.
 • Maksymalna wielkość pracy 60 cm długość, 40 cm szerokość.
 • Adresatami konkursu są dzieci z radomszczańskich przedszkoli.
 • W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 4 do 6 lat.
 • Placówka może zgłosić 2 prace konkursowe.
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką.
 • Oceny prac dokona komisja konkursowa wg podanych kryteriów:
 • zgodność z tematem
 • samodzielność
 • pomysłowość i kreatywność
 • oryginalne ujęcie tematu
 • Prace przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu.
 • Prace wraz z kartami zgłoszeń należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dn. 11.12.2020 r. do Publicznego Przedszkola Nr 6, ul. Rolna 2, 97-500 Radomsko
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dn. 16.12.2020 r.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną doręczone do placówek.