KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Międzyprzedszkolny ekologiczny konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w

Międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym

„ZIELONE PŁUCA NASZEJ PLANETY”

w ramach projektu ekologicznego realizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku

p.n. „Mały Strażnik Powietrza chroni je, bada i obserwuje” refundowanego przez WFOŚiGW w Łodzi

ORGANIZATORZY:

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 6 w Radomsku

CELE KONKURSU:

 • wzrost świadomości ekologicznej i rozwój poczucia odpowiedzialności za środowisko życia, w tym czystość powietrza
 • kształtowanie trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego,
 • zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska
 • rozwój umiejętności obserwacji otaczającego świata i jego artystycznej interpretacji
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kreatywności

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką z użyciem różnorodnych materiałów
 2. Adresatami konkursu są dzieci z radomszczańskich przedszkoli.
 3. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 4 do 6 lat.
 4. Placówka może zgłosić 2 prace konkursowe.
 5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką.
 6. Oceny prac dokona komisja konkursowa wg podanych kryteriów:
 • zgodność z tematem
 • samodzielność
 • walory estetyczne
 • pomysłowość i kreatywność
 • oryginalne ujęcie tematu
 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów.
 2. Prace przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu.
 3. Prace wraz z kartami zgłoszeń należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dn. 24.02.2020 r. do Publicznego Przedszkola Nr 6, ul. Rolna 2, 97-500 Radomsko
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dn. 27.02.202
 5. Uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną doręczone do placówek.